spaus sparådgivning 


 

Spabranschen - 
en sund investering eller glamorös profilprodukt? 

Frågor som alltmer hörs från både etablerade operatörer, investerare och intresserade av spa-fenomenet är om spa verkligen är en vinstdrivande maskin eller måste betraktas som en tämligen långsiktig investering med höga riskfaktorer. Spaindustrin går för högtryck och vi ser den amerikanska trenden kring nyetableringar nu även ta fart i Europa, framförallt i länder som England, Österrike.

Media bevakar flitigt branschen utifrån konsumenternas intresse men fortfarande är det svårt att få grepp om industrin i sig själv. Branschtidningar som dyker upp är leverantörsstyrda och lägger sin tonvikt i att beskriva produktutbudet och för investerare och ägare/operatörer är det svårt att hitta mer finansiell information.

Vilka nyckeltal figurerar i branschen, lönsamhetsgrader etc. Den första större granskningen av branschen gjordes år 2000 av PriceWaterHouseCoopers och är helt baserad på den amerikanska marknaden. Men hur ser det ut i Europa som har en helt annan tradition av anläggningar och där det moderna spakonceptet helt nyligt etablerats (-95 och framåt)?

Spabranschens struktur
För att få ett grepp om industrin bör man först identifiera vilken sektor eller kategori spaanläggning man är intresserad av - det finns flera och här belyser vi framförallt resort /hotel spa modellen, destinationsspa och dagspa. Deras verksamhet skiljer sig markant åt:

- resort/hotel spa anläggningen har sin huvudverksamhet inom främst hotellnäringen, dvs erbjudande av rum till både affärsresenärer, konferensgäster och privatgäster. Anläggningarna erbjuder ofta en mängd olika produkter och aktiviteter. I Skandinavien är många fokuserade på konferensmarknaden och har lagt till spaavdelningar för att främst försöka få privatgäster till de under helgen tämligen tomma rummen. Här kan spaverksamheten utgöra ett mervärde för en huvuddel av gästerna och en ny produkt för att locka ett nytt segment, privatgästen.

- destinationsspa är den optimala spaanläggningen och kan sägas vara grunden till spaindustrin. Huvudverksamheten är inriktad på spaverksamhet och samtliga gäster deltar i spaprogram och utbud som sträcker sig över en längre tid än på andra typer av spaanläggningar. Spakonceptet samtliga fyra hörnstenar är väl utvecklade och alla gäster ta del av desamma.

- dagspamodellen är den moderna stadsprodukten som kompletterar spaanläggningarna ute på landet med ett stort utbud av spabehandlingar kompletterat med träning, viss spaköksinspirerat matutbud och tillgång till stresshantering. Huvuddelen av intäkterna genereras således via behandlingarna och gästerna besöker anläggningen allt ifrån en timme till en halv- resp. heldag. Övernattning erbjuds således inte.

Hur utveckla resp. prioritera utbudet för en spaanläggning?
Inför etablering eller vidareutveckling av ett företags affärsmodell, så bör en lämplig produk-resp. tjänstemix användas. Vilka är företagets målgrupp, finns flera olika intressanta marknadssegment?

Skall företaget stå för något unikt i förhållande till konkurrenterna? Vill jag leverera en högkvalitativ upplevelse inom samtliga fyra områden för ett spakoncept?

En spaanläggning är personalintensiv då produkterbjudandet ofta sker genom specialiserad personal inom olika områden. Vanligt är att tillhandahålla s k one-to-one tjänster, dvs en personal per gäst. Det finns även kollektiva aktiviteter, där t ex en instruktör undervisar resp. leder en klass. Precis som i vilken produktionskostnadsanalys som helst bör även noggranna tjänsteproduktionsanalyser göras inför t ex prissättningar och komposition av tjänsteutbud.

Det är viktigt att utgå från att tjänsteutbudet är en kompetensprodukt och inte detsamma som service. Även om service skall ingå i samband med bokning, check-in-rutiner, information, så bör beräkningarna av tjänsteproduktionen inkludera utgifter för vidareutbildning, professionella verktyg, särskilda försäkringar för tex behandlingsverksamhet etc.

Din personal är en del av produkten
Väljer jag att anställa ung, outbildad och oerfaren personal så kommer två viktiga ställningstaganden att uppstå - är jag beredd att såsom arbetsgivare "bilda skola" alternativt skicka iväg personalen på utbildning samt vilken prisnivå kan jag sätta för de tjänster jag erbjuder mina gäster? Stämmer denna strategi mot företagets övriga kring kvalitetskrav och prisbild? Finns en tydlig integrationsplan av de nya specialist-avdelningarna till de övriga avdelningar som redan finns på hotellet eller anläggningen? Kommer företagets lönestruktur att ändras genom en ny kategori personal?

Detta är endast några av viktiga frågeställningar inför en uppgradering.

Tänk igenom hela processen i affärsutvecklingen
Mitt råd inför en uppgradering eller nyetablering av en spaavdelning / anläggning, är att noggrannt utifrån företagets marknadsanalys tydligt identifiera koncept och produktmodell samt göra en lönsamhetsanalys.Se över hela investeringen, dvs även driftsinvesteringen och inte bara ombyggnationen eller tillbyggnaden. Utan dessa underlag blir det svårt att fatta affärsmässiga beslut och att fråga andra etablerade spaoperatörer kan stå sig dyrt, då många ofta arbetar efter helt unika förhållanden och villkor, som inte alltid avslöjas i den allmänna diskussionen.

spaus arbetar med att assistera företag och investerare i att analysera och förstå spabranschens spelregler och krav. 

Vill du veta mer? Kontakta spaus sparådgivare Carina Billetun, email: carina.billetun@spaus.com


index | aktuellt | sparådgivning | spadesign | spautbildning
produkter | media | sparekrytering | sparesor  
om företaget | kontakta oss


© spaus
www.spaus.com, info@spaus.com
spaus ab
Box 55603, 102 14 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 23 36 30, Fax: +46 (0) 8 23 36 33